Rivers

Whitewater runs within a 100 km radius from Åre

 

CLASS II:

Brattland (Indalsälven), klass II
Lövstaströmmarna (Indalsälven), klass II

CLASS III:

Tångböle (Indalsälven), klass III
Nedre Vålån (allt nedströms brofallet), klass III
Övre Medstuguån (ner till fallen vid Stalltjärnstugan, klass III (IV)
Dammån, klass III-IV

CLASS IV:

Vålån, klass IV (V)
Gevsjöströmmarna, klass IV (V)
Enan (vid lågvatten, under 10 m3/s), klass IV (V)
Vigda (Norge), klass IV (V)

CLASS V:

Enan, klass V
Medstuguån, klass V
Gräftån, klass V
Västerån, klass V
Handölan, klass V
Bunnran, klass V
Sösjöån, klass V
Ullån, klass V
Stryån, klass V
Skjaekra (Norge), klass V
Inna (Norge), klass V
Forra (Norge), klass V